favicon

א.ש. מנהל כספים, חברת הייטק בינלאומית

 

 

 

האימון האישי שעברתי אפשר לי לצאת מפעילויות חיי היומיום האינטנסיביות ולהביט על העבודה והחיים מנקוד(ו)ת מבט שונה(ות). היה זה תהליך מעשיר אשר היה עבורי הארה. התרבות הארגונית החזקה וקפדנית הקיימת בחברה, בשילוב עם העובדה כי בילינו הרבה שנים בחברה, יצרו קיבעון באופן בו אנו חושבים, תופסים ומתנהגים. העבודה עם שושי היתה הזדמנות מצוינת לבחון את האמונות שלנו ולאתגר את האופן בו אנו חושבים ופועלים.

העבודה עם שושי אפשרה לי להטיל ספק במספר אמונות ומחשבות בסיסיות ועם זאת משמעותיות שהיו לי, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. אני מאמין כי תהליך זה יביא לשינוי בהתנהגות ובתפיסה במקרים מסוימים, ולחיזוק במקרים אחרים.

מנקודת המבט של הארגון, תהליך מסוג זה יעשה אותי מנהל וחבר צוות טוב יותר. לא באמצעות נושאים ישירים אליהם התייחסנו באימון האישי (כמעט ולא נגענו בנושאים של דינאמיקה קבוצתית או נושאים ניהוליים), אלא באמצעות נושאים רבים אותם הבאתי הנוגעים לעצמי, ובהם עסקנו רבות. העיסוק בהם יסייע לי להפוך למנהל טוב יותר בארגון.

 

 

 

רוצה לקפוץ גבוה יותר?

אם כן, אז זה הזמן לדבר

 

054.5353505

 info@nasca.co.il

 

מומלץ לקפוץ לבקר:


או פשוט לשלוח הודעה:
054-5353505

info@nasca.co.il

יעוץ ניהולי עסקי


ליווי חברות פעילות

ליווי חברות משפחתיות

ליווי מיזמים בתחילת הדרך