favicon

מ.ק. מנהל כספים, חברת הייטק בינלאומית

 

ההגדרה שלי לאימון אישי הינה מתן אפשרות לאדם לפתור בעיות, נושאים ודילמות באמצעות פתיחת נתיבי חשיבה שונים ונקודות מבט אשר לא נלקחו בחשבון קודם לכן. אימון אישי אינו מכתיב את הפתרון, כי אם מאפשר לאדם להגיע להחלטה באשר לנתיב הפעולה הנכון עבורו תוך התחשבות בניתוחי סיבתיות, לקיחה בחשבון של כלל הגורמים, ופיתוח אמונה אישית (ואף להט) כלפי הפעולה בה בוחרים לנקוט.

קיבלתי רבות מהתהליך היות והייתי תקוע בתבניות מהן עזר לי האימון האישי להיחלץ. כתוצאה מכך סייע לי האימון האישי לעשות את הצעדים הראשונים בעבודתי החדשה, מהם הייתי מתוח במיוחד, וכן לעסוק בנושאים ספציפיים עימם היה עליי להתמודד, חלקם נטבעו באישיותי במשך שנים רבות …

 

רוצה לקפוץ גבוה יותר?

אם כן, אז זה הזמן לדבר

 

054.5353505

 info@nasca.co.il

 

מומלץ לקפוץ לבקר:


או פשוט לשלוח הודעה:
054-5353505

info@nasca.co.il

יעוץ ניהולי עסקי


ליווי חברות פעילות

ליווי חברות משפחתיות

ליווי מיזמים בתחילת הדרך