favicon

 ד"ר בעז ים, מנכ"ל קבוצת עגן יעוץ אקטוארי

 

היועצת של Nasca היתה אקטיבית ומשמעותית בתהליך אפיון המטרות המקצועיות והעסקיות של המיזם ובגיבוש הדרכים למימושו. היא הפגינה מסירות ותחושה של שותפות אמיתית לדרך מהרגע הראשון.

 

 

 

רוצה לקפוץ גבוה יותר?

אם כן, אז זה הזמן לדבר

 

054.5353505

 info@nasca.co.il

 

מומלץ לקפוץ לבקר:


או פשוט לשלוח הודעה:
054-5353505

info@nasca.co.il

יעוץ ניהולי עסקי


ליווי חברות פעילות

ליווי חברות משפחתיות

ליווי מיזמים בתחילת הדרך