favicon

 ד"ר בעז ים, מנכ"ל קבוצת עגן יעוץ אקטוארי

 

היועצת של Nasca היתה אקטיבית ומשמעותית בתהליך אפיון המטרות המקצועיות והעסקיות של המיזם ובגיבוש הדרכים למימושו. היא הפגינה מסירות ותחושה של שותפות אמיתית לדרך מהרגע הראשון.

 

 

 

רוצה לקפוץ גבוה יותר?

אם כן, אז זה הזמן לדבר

 

054.5353505

 [email protected]

 

מומלץ לקפוץ לבקר:


או פשוט לשלוח הודעה: